top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

Når du besøger OSBL ApS’ hjemmeside: www.osbl.dk, indsamler OSBL ApS (”vi”) muligvis personoplysninger om dig. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger som led OSBL ApS’ administration af hjemmesiden.

I det følgende oplyses om nedenstående punkter:
 

 1. Indsamling af personoplysninger

 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

 3. Sletning af personoplysninger

 4. Sikkerhed

 5. Hjemmeside besøgendes rettigheder

 6. Ændring af persondatapolitikken
   

Alle besøgende på hjemmesiden, kunder og leverandører opfordres til at læse denne persondatapolitik grundigt, og kontakte den dataansvarlige, hvis du har spørgsmål til indholdet.

                            

Dataansvarlig for OSBL ApS

Kenny Radik

Tlf.: +45 6052 1631

Mail: kr@osbl.dk

1.INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER - HJEMMESIDE

Formålet med at indsamle personoplysninger som led i OSBL ApS’ administration af hjemmesiden er med henblik på at:

 • Udvikle og forbedre vores hjemmeside

 • Lave statistik

 • Lagre og/eller få adgang til visse informationer om en enhed

 • Have persontilpasset annonceprofil og visning

 • Lave indholdsmåling og få indsigt i målgrupper

 • Kende geografisk positionering

 • Identificere via scanning af enheder.

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger i forbindelse med besøgende på vores hjemmeside:

 • Online identifikation/cookies

 • Anonymiseret IP-adresse

 • Lokationsdata på ”by niveau"

​​

1.INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER - KUNDER & LEVERANDØRER

Formålet med at indsamle personoplysninger som led i OSBL ApS’ kundeadministration er primært at behandle og besvare kundens/leverandørens henvendelse. Hertil er det ved aftale-/kontraktindgåelse en nødvendighed for at kunne levere de ydelser, som der er aftalt.

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger i forbindelse med OSBL ApS’ kunde-/leverandøradministration, der som udgangspunkt stammer fra kunden/leverandøren selv:

 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail og telefonnr.

 • Kreditværdighed (kun erhvervskunder)

 • Betalingsoplysninger (leverandører)

2.BRUG AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG - HJEMMESIDE

Vores hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services. Ønsker du at vide mere om vores brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik, som du finder på vores hjemmeside.

Det primære formål med at indsamle cookies er med henblik på at udvikle og forbedre vores hjemmeside og oplevelsen af denne samt indsamle besøgsstatistikker.

Når du indstiller din webbrowser til at acceptere cookies og besøger vores websted, giver du dit samtykke til vores og vores tjenesteyderes brug af cookies på dette websted.

Hvis du ikke ønsker, at der gemmes cookies på din computer, din mobile enhed eller din tablet, kan du ændre indstillingerne i din webbrowser og deaktivere cookies. Da der bruges cookies overalt på webstedet, kan det forhindre dig i at bruge visse dele af webstedet, hvis du deaktiverer dem.

Persondata modtaget fra tredjemand

Vi kan benytte information modtaget fra tredjeparter, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, f.eks. ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere. Vores hjemmel er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Modtagere og videregivelse

Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.), vi også får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at kundens/leverandørens oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

 

2.BRUG AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG - KUNDER & LEVERANDØRER

Persondata i forhold til repræsentant for en virksomhed

Når kunden/leverandøren indgår en kontrakt med eller er eksisterende kunde, samarbejdspartner, leverandør, etc. hos OSBL ApS, opretter vi en sag om kunden/leverandøren og den virksomhed som kunden/leverandøren repræsenterer i vores it-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, som nævnt ovenfor, der som udgangspunkt stammer fra kunden/leverandøren selv. Retsgrundlaget for behandling af disse personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne opfylde den kontrakt, som vi har indgået med den virksomhed, som kunden/leverandøren repræsenterer, herunder at kunne kontakte dig og levere de produkter/ydelser som vi har aftalt. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere den virksomhed, som du repræsenterer.

Oplysningerne i systemet kan vi evt. sammenkøre med oplysninger om andre kunder, samarbejdspartnere, leverandører, hjemmesidebesøgende, etc., fx for at lave forskellige former for statistikker og opgørelser. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Persondata i anden sammenhæng

Når kunden/leverandøren kontakter os via kontaktformularer på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, vil henvendelsen nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, kundens/ leverandørens tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som kunden/leverandøren måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare kundens/leverandørens henvendelse. Vores legitime interesser er vores behandling og besvarelse af kundens/leverandørens henvendelse.

Hvis kunden kontakter os som privatperson som led i et eksisterende kundeforhold med os, er retsgrundlaget eventuelt i stedet opfyldelsen af den aftale, vi har indgået.

Såfremt kunden/leverandøren benytter en af vores kontaktformularer, hvis kunden/leverandøren i en henvendelse viser interesse for en af vores ydelser, eller hvis kunden/leverandøren henvender sig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere kunden/leverandøren og de oplysninger, kunden/leverandøren giver os, i vores it-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte kunden/levrandøren med oplysninger om og tilbud på vores produkter. Kunden/leverandøren vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, kunden/leverandøren repræsenterer. Vores legitime interesser er det potentielle salg af vores ydelser, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til kunden om vores ydelser, og/eller vores interesse i at kunne kontakte kunden/leverandøren som kontaktperson for den virksomhed, kunden/leverandøren repræsenterer.

Vi kan også benytte kundens/leverandørens henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, f.eks. ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere. Vores legitime interesser er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Persondata modtaget fra tredjemand

Nogle gange kan vi modtage personoplysninger om en kunde/leverandør fra tredjeparter, eksempelvis arbejdsgiver eller vedkomnes kollegaer. Dette kan blandt andet være kunden/leverandørens kontaktoplysninger og oplysninger om tilknytning til arbejdsgiveren. Nogle gange kan vi registrere de oplysninger, vi modtager fra tredjemand, i vores it-system eller andre steder som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte kunden med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte kunden vedrørende vores løbende kundeforhold med den virksomhed, kunden repræsenterer. Vores hjemmel er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er det potentielle salg af vores ydelser, samt vores interesse i at kunne kontakte kunden, eventuelt i kundens egenskab som kontaktperson for en virksomhed, som kunden repræsenterer.

Vi kan også benytte information modtaget fra tredjeparter, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, f.eks. ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere. Vores hjemmel er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Modtagere og videregivelse

Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (fx backup, hosting af hjemmeside mv.), vi også får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at kundens/leverandørens oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne politik til tredjemand uden kundens/ leverandørens samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis dette er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da som udgangspunkt den samme som beskrevet oven for i forhold til vores egen behandling.

Kundens/leverandørens personoplysninger kan i konkrete tilfælde videregives til vores eksterne advokater til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Selskabet har brug for juridisk bistand i en sag, hvor kunden/ leverandøren er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores advokat.

3.SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER - HJEMMESIDE

I henhold til vores cookiepolitik.

Brugerens accept af cookie-betingelser slettes senest 100 år efter registrering.

3.SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER - KUNDER & LEVERANDØRER

Kontraktmateriale arkiveres som udgangspunkt i minimum 5 år efter aflevering/endt kontraktarbejde og slettes senest 100 år efter med mindre der i aftalegrundlaget er andre krav til arkivering/sletning.

Fakturaer arkiveres i minimum 5 år efter køb og slettes senest 100 år efter køb med mindre garantiperioden overstiger dette.

Personoplysningerne kan dog behandles og opbevares længere, såfremt der er en særlig grund, f.eks. fordi de er relevante i forbindelse med en verserende sag eller i forbindelse med garanti. Derudover kan vi gemme personalerelaterede personoplysninger længere i anonymiseret form.

4.SIKKERHED

Vi har indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for behandling af hjemmeside besøgende, kunde- og leverandørrelaterede personoplysninger hos OSBL ApS, jævnfør OSBL ApS’ IT-politik.

Dermed gør vi vores bedste for at sikre personoplysningernes kvalitet og integritet.
 

5.HJEMMESIDE BESØGENDE, KUNDE ELLER LEVERANDØRENS RETTIGHEDER

Enhver hjemmeside besøgende, kunde eller leverandør har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om vedkommende, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan den hjemmeside besøgende, kunde eller leverandøren gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af vedkommendes personoplysninger. Den hjemmeside besøgende, kunde eller leverandør har også ret til at berigtige personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af personoplysninger.

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.

På den hjemmeside besøgende, kunde eller leverandørs anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om vedkommende uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

Hvis en hjemmeside besøgende, kunde eller leverandør ønsker at gøre brug af de rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan den dataansvarlige kontaktes på skrift.

Hvis en hjemmeside besøgende, kunde eller leverandør er uenig i den måde, som vi behandler vedkommendes personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, kan den dataansvarlige kontaktes.

Hjemmeside besøgende, kunder eller leverandører kan til enhver tid indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Tlf.: +45 3319 3200

Mail: dt@datatilsynet.dk

6.ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik.

bottom of page