top of page
IMG_0183.JPG

KVALITETSSIKRING DS 1140

I bygningsreglementet er der krav om udførelse af kontrol af de bærende konstruktioner i et bygværk. Den udførende entreprenør skal selv stå for planlægning, gennemførelse og dokumentation af almen kontrol.

Den nødvendige mængde kvalitetssikring kræver struktur og langt mere skrivebordsarbejde end mange entreprenører er vant til i deres nuværende kvalitetssikring. Kontrollen skal opstartes inden første spadestik og eventuelle mangler i dokumentationen kan medføre, at bygværket ikke kan godkendes og tages i brug til tiden.

Vi vejleder entreprenører med kvalitetssikring i forbindelse med KK2-KK4 sager.

Lad os hjælpe jer med at strukturere jeres kontrol og dokumentation heraf - helst inden projektet opstartes.

PROJEKTDOKUMENTATION
 

- Kvalitetssikring

- Kontrolplaner for almene og særlige kontroller iht. DS1140 og SBi271.

- Kontrolrapporter iht. DS1140 og SBi271.

- Dokumenteret kvalitetssikringssystem.

FAGTILSYN
 

- Konstruktionsmæssige fagtilsyn på beton-, stål- og tømrerarbejder.

- Uafhængig kontrol ifm. udførelse af KK2-KK4 projekter.

bottom of page