top of page

ENERGI- OG LCA BEREGNINGER

Bygninger skal projekteres, udføres og vedligeholdes så energibehovet svarer til kravene i bygningsreglementet.

Ved nybyggeri kræves en energirammeberegning, der omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning. Ved at få udført energirammeberegningerne i forbindelse med den statiske dokumentation, sikrer vi tidligt i processen at energirammen overholdes, eller om der skal tænkes alternative løsninger ind i projektet

For alt nybyggeri, omfattet af reglerne om energiramme, skal der ligeledes fremover foreligge en LCA-beregning der redegør for projektets miljøbelastning ved færdigmelding. Til at starte med indføres der kun grænseværdi på byggeri over 1000 m2, men allerede pr. 2025 indføres der skærpede grænseværdier på alt nybyggeri der er omfattet af reglerne om energiramme.

ENERGIRAMMEBEREGNING
 

Hos OSBL udfører vi beregningen ud fra arkitektens tegninger af bygningen. Energirammen udføres på hele konstruktionen fra fundamenter til tag.

Derfor er det vigtigt at eventuelle statiske forhold der har påvirkning på energirammen medtages.

VARMETABSRAMME
 

Som alternativ til energirammen kan varmetabsrammen benyttes for mindre tilbygninger. Varmetabsrammen udføres ligeledes på baggrund af arkitektens tegninger af bygningen.

LCA-BEREGNINGER
 

LCA-Beregninger udføres i LCAbyg og iht. BR18.

bottom of page